For at vedligeholde og videreudvikle din faglighed og dit personlige ståsted som psykoterapeut


Skolen udbyder hvert år et antal supervisioner i både Hellerup og Randers

Supervisionerne forestås af Reg. Psykoterapeut Nina Schiøtz, MPF der har mange års erfaring i at udbyde individuel og gruppe-supervision af udsatte faggrupper i såvel kommunalt regi som i private organisationer. Nina har ligeledes haft egen konsultation i 20+ år og er partner og underviser på Skolen. Læs mere om Nina

 

Om Supervision
Erfarne familie- og psykoterapeuter anser supervision for at være en af de fire vigtigste faktorer, der gennem en lang karriere, bidrager mest til deres kontinuerlige faglige og personlige udvikling. De tre øvrige primære bidrag er det direkte klientarbejde, tilbagevendende egen-terapi, samt personlige livserfaringer, kriser og almindelige udfordringer i livet. (Orlinsky, og Rønnestad, 2005).

Supervision er imidlertid ikke en fast defineret faglig størrelse, hverken hvad angår rammer, form, indhold eller udførelse.

Supervisionen starter derfor med en grundig og nuanceret kontraktafklaring, inden vi sætter i gang. Herigennem sikrer vi en præcis og brugbar forventningsafstemning, og dermed en større tryghed for alle parter, når arbejdet faktisk begynder.

 

Supervision er faglig vejledning, støtte og refleksion, ofte givet af en erfaren kollega med henblik på at udvikle professionelle færdighedsmæssige kvalifikationer hos den, der modtager supervision.

 

Supervision i STPT-regi er målrettet til psykoterapeuter og psykologer.

Supervisionen foregår i grupper.

Supervision i gruppe har den fordel, at deltagerne gensidigt kan være vidner og inspirerende for hinanden fagligt og personligt. Ligeledes kan det faglige og kollegiale fælleskab styrkes gennem inddragelse og fortrolighed.

Supervisionen bliver således også en proaktiv indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Målet med supervision er at udfordre og udvikle de faglige kvalifikationer og handlekompetencer i samspil med de personlige egenskaber, overbevisninger og værdier.

Min tilgang er empatisk vejledende med et oplevelsesorienteret og personligt processuelt fokus.

Jeg arbejder med et positivt skærpet fokus på dine arbejdsmæssige ressourcer samt på, hvad du kan se som dine udviklingsmuligheder i dit videre arbejde.

Supervision er ikke terapi, men undertiden kan det være virksomt at få opmærksomhed på sig selv og det personlige stof, der aktiveres i arbejdet med andre mennesker.

Hvis jeg/vi finder det meningsfuldt, kan sessionerne indeholde kreative øvelser, samt mindre teoretiske oplæg.

Supervisionen er underlagt tavshedspligt.

 

Supervision er en samlende fagpersonlig udviklings-aktivitet, med tre primære og forbundne fokusområder.
De tre sider repræsenterer hvert sit aspekt af enhver terapeutisk opgave, og de bør alle være tilgængelige for refleksion og bearbejdning i en fagpersonlig supervisionssamtale. Lidt forsimplet kan man sige, at de knytter sig til henholdsvis klienten – terapeuten og den terapeutiske alliance eller arbejdsrelation (den fælles fænomenologi).

Vi glæder os til at se dig <3

 

Pris: 1.000.-

Supervisionen er fra kl. 10-17 og der er plads til max 10 personer. Supervisionen gennemføres ved minimum 5 tilmeldte.

Adgangskrav: at du er færdiguddannet psykoterapeut og har egne klienter.

 

Pil til top

Skolen For Traumeforløsende Psykoterapi

STPT er medlem og evalueret af FaDP - Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Ring til os

Man-fre 8:00-9:30
(+45)  70 60 30 21

Send os en email

Adresse Sjælland

Hellerupvej 10
Baghuset 2. sal
2900 Hellerup

Adresse Jylland

Søndergade 11,
Assentoft
8960 Randers SØ

Pil til top