METAsundhed - Lær om de fysiske symptomers sammenhæng med følelser


METAsundhed Onlinekursus, passer til dig, der geografisk eller tidsmæssigt har svært ved, at deltage på et fysisk kursus. Det kan også være til dig, der blot gerne vil gentage forløbet.Vi ved, det ikke er helt det samme at følge kurset online - det er prisen heller ikke, men det er et godt alternativ til ikke at få denne viden. Der er brug for forståelsen for, hvordan vi hænger sammen psykosomatisk!

Det du lærer

Bliv klog på kroppens sprog, lær at analysere kroppens symptomer og find årsagen bag symptomet.

Ud fra METAsundhedsmodellen får du muligheden for at se objektivt på symptomer og sygdomme, og beskrive dem som værende intelligente processer, der er naturligt forekommende og en vigtig del af kroppens overlevelsesstrategi.

METAsundhed har fundament i menneskets urbiologi, hvorfra der bygges bro mellem følelser, oplevelser, overbevisninger, fysiske symptomer og psykiske ubehag/problemer.

Du vil opdage at de fysiske og psykiske ubalancer i kroppen, afspejler konkrete livshændelser som vi ”trigges” ind og ud af, igennem hele livet.

Du lærer:

 • At hjælpe dine klienter med at forstå deres sygdomme i et psykosomatisk traumeperspektiv

 • At finde præcise triggere og UDIN’er hos dine klienter, som ligger bag ved de enkelte symptomer.

 • At udarbejde en komplet terapiplan, for at hjælpe dine klienter til at arbejde holistisk på alle områder for at få det bedre.

 • Sammenhængen mellem specifikke symptomer, relæer i hjernen og følelsesmæssige temaer.

Du får adgang til mere end 25 timers optaget undervisning, handouts, caseark, og et 300 siders opslagsværk med symptomer, væv, temaer, reaktioner i stress og regeneration.

 

Prisen for online-forløbet er kun DKK 12.500,00

 

 

Om du vælger online eller fysisk fremmøde kan du her læse lidt om METAsundhedsterapeut uddannelsen


Når du som behandler arbejder med METAsundhed vil det sige, at du arbejder ud fra at der er en sammenhæng mellem vores symptomer og vores følelser, og at vi, ved at arbejde med de bagvedliggende følelsesmæssige årsager, også kan påvirke symptomerne. Det vil sige at forskellige lidelser, for eksempel gigt, kan hænge sammen med følelsesmæssige forhold.

STPT’s uddannelse gør det muligt for dig som behandler at, tilbyde dine klienter målrettet arbejde med de stress/løsningstriggere og uhensigtsmæssige overbevisninger, de har forbundet med deres symptomer. Hvorfra klienten bliver i stand til at fuldende autoregulationen i et dybt samarbejde med kroppens intelligens.

Kroppen med alle dens celler, forsøger hele tiden at hjælpe os ved at tilpasse sine biologiske programmer til de situationer vi står i, eller har været i.

Når dine klienter bliver bevidste om disse bagvedliggende årsager til deres symptomer, vil personlig udvikling være uundgåeligt og de livshændelser som før trigget dem, vil ikke længere have indvirkning på deres organisme, fordi der nu bliver taget hånd om dem.

Ud fra METAsundhedsmodellen kan dine klienter få muligheden for at se objektivt på deres symptomer og sygdomme, og beskriver dem som værende intelligente processer, der er naturligt forekommende og en vigtig del af kroppens overlevelsesstrategi.

METAsundhed også kaldet Den Psykosomatiske Traumemodel har fundament i menneskets urbiologi, hvorfra der bygges bro mellem følelser, oplevelser, overbevisninger, fysiske symptomer og psykiske ubehag/problemer.

Dine klienter vil opdage at de fysiske og psykiske ubalancer de oplever i kroppen, afspejler konkrete livshændelser som de ”trigges” ind og ud af, igennem hele deres liv.

Som METAsundhedsterapeut giver din behandling et holistisk billede, som er meningsfuld for dine klienter. Når klienten forstår denne sammenhæng, øges chancen for at der kan ske bedring på alle planer. 

Hvorfor skal jeg overveje STPT’s METAsundhedsterapeut uddannelse?

 

Du vil få en uddannelse, der giver dig alt hvad du skal bruge for at skabe de bedste muligheder for dine klienter.

På uddannelsen lærer du:

 • At hjælpe din klient med at forstå deres sygdomme i et psykosomatisk traumeperspektiv

 • At finde præcise triggere og UDIN’er hos din klient, som ligger bag ved de enkelte symptomer.

 • At udarbejde en komplet terapiplan, for at hjælpe din klient til at arbejde holistisk på alle områder for at få det bedre.

 • Sammenhængen mellem specifikke symptomer, relæer i hjernen og følelsesmæssige temaer.

 

Hvis du ønsker endnu mere information på emnet, så er der her meget mere information:

Kort om METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel

METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel er et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens.

Det er en model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd, både i forhold til tidligere, nuværende og fremtidige symptomer. Meta betyder at se noget oppefra, altså det at få et større overblik, set i fugleperspektiv. Medicin betyder oprindeligt lægekunst, kunsten at fremme kroppens selvhelbredende kræfter, hvad er den betydning vi benytter i METAsundhed tidligere: metamedicin.

I METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel kombineres det bedste fra sundhedsvæsenet, komplementær og alternativ behandling, hvad skaber de bedste resultater, når vi kombinerer de forskellige metoder. Din krop går fra at være besværlig til, at være din egen intelligente medspiller/observatør.

Når du hører eller læser om principperne i METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel, vil du med det samme se hvordan du selv, samt dine medmennesker, bevæger sig igennem alle de stadier, METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel beskriver – uden undtagelse! Kroppens intelligens opfører sig nemlig ens i os alle sammen.

METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel bygger på naturlove, som giver logiske forklaringer på kroppens urbiologiske adfærd. Kroppen, med dens celler, forsøger hele tiden at hjælpe os ved, at tilpasse sine biologiske programmer til de situationer vi står i.

Kroppen skelner ikke mellem konkrete/praktiske problemer og følelsesmæssige problemer. Det gør METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel til gengæld, da dette værktøj hjælper med at oversætte tanker og følelser til cellebiologi.
Vi er aktive i den danske forening for METAsundhed.

Symptomer som drivkraft for personlig vækst

Hjælp dine klienter med at ”udnytte” deres symptomer ved at gør dem til et aktiv!

Modellen giver dine klienter muligheden for se objektivt på deres symptomer og sygdomme, som værende intelligente processer der er naturlig forekommende og en vigtig del af kroppens præprogrammeret biologiske formål, som den har med sig fra en fjern urtid.

Analysemodellen gør dine klienter opmærksomme på at de fysiske og psykiske ubalancer de oplever i kroppen, afspejler konkrete livshændelser som de ”trigges” ind og ud af.

Når i sammen lykkes at finde de konkrete følelsesmæssige konflikthændelser (UDIN øjeblikke!) som har i gangsat symptomerne, og de opdager hvad deres egentlige rolle har været i traume øjeblikket, er uvurderlige indsigter for dine klienter.

Dine klienter er ikke i tvivl når du fortæller hvilken konkret følelsesmæssig konflikttema, der er forbundet til deres symptom!

Bevidsthedens betydning for de indsigter dine klienter opnår hos dig er uvurderlige for dem!

De kaldes METAbetydningen.

Opløsning af adfærdsmønstre

Gamle adfærdsmønstre bliver opløst fordi dine klienter, bliver bevidste om hvorfor de dengang reagerede på den måde, da oplevelserne indtraf.

Når dine klienter bliver bevidste om de bagvedliggende årsager til deres symptomer, vil bevidsthed og personlig udvikling være uundgåeligt.

Deres opfattelse af deres krop ændrer sig fra, at være dem til last og over til at være en intelligent medhjælper.

Igennem METAsundhedsanalysen afdækkes om din klienters…

 • Symptom er i stress eller regenerationsfasen?

 • Hvilken konkret følelse repræsenter organet, symptomet er i?

 • Hvilke konkret livshændelse, har i gang sat symptomet? (stress eller løsnings trigger?)

 • Hvad er det biologiske formål med symptomet?

 • Hvad METAbetydningen? (gaven eller indsigten)

 • Strategiplan der inkludere: a) kost/krop/hvile – b) fysisk miljø – c) socialt miljø – d) følelsesforløsende behandling/terapi – e) tanker – f) ånd (også hvis klienten er ateist og fx ikke bryder sig om religion eller spiritualitet, så er det ikke optimalt at kærestens Buddha figurer har indtaget hele lejligheden!)

 • Opfølgning (hvor langt er klienten i autoregulering)

Resultaterne ses på den optimale heling af dine klienters symptomer, fordi de samarbejder med kroppens indbyggede intelligens, på en måde der ikke set før.

Igennem METAsundhedsanalysens unikke spørgsmål, bliver dine klienter inviteret ind i sig selv, til at mærke efter, hvad de mener vil være optimalt for at de kan blive deres symptomer kvit.

Ingen er ens

Det der virker for den ene er ikke sikkert at det virker for den anden.

Når din klienter forlader din klinik, vil de have en dybere tillid til deres krops indbyggede intelligens. Med terapiplanen i hånden har de nu en brugbar strategiplan at følge og med udgangspunkt i egne ønsker og overbevisninger, for hvad der vil være mest optimalt at gøre for at, hjælpe kroppen med at færdige gøre den autoregulerende funktion.

METAsundhedsanalysen skaber et frugtbart samarbejde i dine klienter. Det medfører at de tager selvansvar fordi der nu er plan for at blive rask.

5 gode grunde til at lære METAsundhed

METAsundhedsopslagsværk og -manual

Pil til top

Kontakt os for mere information

Tlf.: 70 60 30 21

Skolen For Traumeforløsende Psykoterapi

STPT er medlem og evalueret af FaDP - Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Ring til os

Man-fre 8:00-9:30
(+45)  70 60 30 21

Send os en email

Adresse Sjælland

Hellerupvej 10
Baghuset 2. sal
2900 Hellerup

Adresse Jylland

Søndergade 11,
Assentoft
8960 Randers SØ

Pil til top