Tilmeld dig

Om uddannelsen til certificeret tankefeltterapeut

Linje orange

Tankefeltterapi TFT og Emotionel frihedsteknik EFT

 

Bliv tankefeltterapeut på blot 10 dage
Skolen For Traumeforløsende Terapi udbyder en uddannelse i Tankefeltterapi, som kun tager 10 dage. Du kan bruge det som en overbygning, hvis du allerede er behandler. Obs. det kræver at du har taget vores 2 dg. grundkursus i TFT (eller lignende kursus fra anden skole). Hvis du ikke har taget det, så læs mere her.

Hvad er tankefeltterapi aka emotionel frihedsteknik aka terapeutisk tapping?

Kært barn har mange navn. Resultatet er dog det samme, nemlig enestående. Tankefeltterapi, Emotionel Frihedsteknik og terapeutisk tapping er nemlig stort set den samme revolutionerende metode, som vender op og ned på tidligere påstande om, hvor lang tid det tager at lindre psykiske og fysiske problemer. Metoden er skånsom, virker meget hurtigt og har en høj grad af succes.

STPT’s uddannelse i metoden er på linje med eller bedre end kravene til Klinisk EFT i USA, og er uden bivirkninger, og der er derfor ingen begrænsninger for, hvad den kan bruges til.

Hvis du eller dine klienter har ubehag, hvad enten det er psykisk eller fysisk, så skal du overveje at videreuddanne dig med vores TFT Terapeut-uddannelse.

Hvis du har lyst til at dykke mere ind i TFT, så er her en masse ekstra information:

En evidensbaseret behandlingsform

TFT/EFT kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtaleterapi. Kroppens energi baner, kendt fra akupunktur, stimuleres med en let banken forskellige steder på kroppen, samtidig med den behandlede fokuserer på sit ubehag.

Resultatet er en forbløffende effektiv behandling, der hurtigt og effektivt eliminerer psykisk og fysisk ubehag. Tankefeltterapi er udviklet, af den amerikanske psykolog Dr. Roger Callahan i 1980 og senere hen i 1993 udviklede hans mest succesrige elev Gary Graig, en version af teknikken og kaldte den Emotional Freedom Techniques.

Forskellen på TFT og EFT

I TFT banker man på akupunkturpunkterne i en bestemt rækkefølge udfra hvilken følelse/problem der er årsagen.

I EFT banker man alle punkterne i en vilkårlig rækkefølge, samtidig siger man nogle bestemte sætninger, som beskriver det problem der arbejdes med.

Begge metoder er særdeles effektive og fokuserer på problemet der skal behandles og benytter de samme punkter at banke på.

STPT er en af de få skoler, der benytter begge metoder.

Bag om TFT og EFT

TFT/EFT tager udgangspunkt i krop, føle – og tænkehjernen. Mange mennesker befinder sig i deres tænkehjerne og tror, at de kan rationalisere sig ud af problemerne, men i virkeligheden befinder problemet sig ofte i kropshjernen, hvor vi ikke har den store indflydelse, uden specifikke redskaber som fx TFT/EFT, der kan forbinde tankerne, det følelsesmæssige og det fysiske.
På ganske kort tid kan ubehaget fokuseres, behandles og forløses, med denne meget simple og yderst effektive teknik.

Når den rationelle tanke giver op

Langvarige behandlingsforløb i traditionelle terapiformer viser sig jævnligt uden effekt.

Det kan måske lykkes at opnå en dyb forståelse af problem og årsag, men kroppen gemmer stadig på en ubevidst refleks, der gør at ubehaget fortsætter alligevel og til stadighed vil blive trigget.

Det er derfor nødvendigt at tænke i krop/tanke/følelse som en helhed, når man behandler psykiske og fysiske problemer.

En success rate på over 85%

Her bare nogle af de ting man nemt og enkelt kan behandle med denne fantastiske teknik

 • Stress

 • Afhængighed

 • Traumer

 • Panik/angst anfald

 • Sorg og kærlighedssorg

 • Skyldfølelse

 • Fobier

 • Vrede/jalousi

 • PTSD

 • Tvangstanker/lidelser

 • Fysiske smerter

 • Psykiske smerter

 • Koncentrationsproblemer

 • Depression

 • Seksuelle problemer

 • Samlivsproblemer

 • Hyperaktivitet

 • Tandlægeskræk


Du kan som terapeut videreuddanne dig med vores TFT Terapeut uddannelse, dog kræver det du starter med Grundkursus i TFT/EFT, som er et 2 dags intensivt kursus.
Læs mere om optagelseskravene.

Pil til top

Studieplan

Linje orange

Uddannelsens opbygning  

Lær EFT/EFT efter STPT-metoden som opfylder krav til klinisk EFT på to dages grundkursus og 10 dages overbygning. Inklusiv superviseret behandling, demonstrationer og feedback.

Kurset begynder med de grundlæggende teknikker, hvor du lærer at behandle dit eget ubehag, som kan relateres til traumatiske minder. Du vil også lære simple behandlinger af fx afhængighed, fobier, smerter og tre metoder til at teste effekten af behandlingen.

På overbygningen vil du lære teknikker, som er blide, når man oplever for meget ubehag ved traumer og følelser. Du vil lære strategier, hvor tidligere terapi har fejlet, hvor klienter er overbevist om, at der ikke kan gøres noget, og hvor du kan afslutte en session, selvom problemet ikke er forløst. Du lærer/får indsigt i, hvordan overbevisninger og tidlige barndomsoplevelser effektivt kan forløses med TFT/EFT.

Uddannelsen tager 10 dage, og består af 4 moduler, der strækker sig over 4 -6 måneder, så der er god tid til at træne teknikkerne mellem de enkelte moduler. Undervisningen foregår primært mellem kl. 10.00 og 18.00. Det specifikke indhold kan du læse meget mere om herunder.

Undervisningen vil blive perspektiveret ud fra gestaltterapiens principper og teknikker


Om undervisningen

Gennem en passende blanding af teori og praksis, og simple spørgeteknikker, bliver du som deltager på uddannelsen fortrolig med disse enkle metoder, der kan bruges til behandling af alle former for problemstillinger - såvel mentale, emotionelle som fysiske.

Du lærer at finde ind til kernen/overbevisningen af klientens symptom, og det der har reaktiveret et traumet ” Det frosne øjeblik”, for dernæst at bearbejde de udfordringer som dette symptom/problem medfører, og som klienten ubevidst holder fast i.

Du vil efter endt uddannelse være i stand til at forløse traumer på præcist det tidspunkt, de er indtruffet, og have et effektivt og traumeforløsende redskab, lige ved hånden.

Pil til top

Uddannelsens indhold

Linje orange

TFT / EFT Modul opbygning

Med udgangspunkt i den fulde TFT-sekvens, TFT traumesekvensen og relateret til Gestaltterapien vil følgende blive gennemgået på TFT uddannelsen:

Alle moduler er en vekselvirkning mellem teori, træning i TFT og EFT-teknikker, selvreflektion og demoer foran klassen.

Manual udleveres.

 

Modul 1: 3 dage 

 • Definition af traumer og traumekæder.
 • At være i kroppen/udenfor kroppen.
 • TFT og gruppesessioner.
 • Få holdbare resultater.
 • Spørgeteknik / hvad er mest effektfuldt i TFT ?
 • Den tredelte hjerne, og det autonome nervesystem i forhold til TFT.
 • Hvad gør man, hvis der er modstand ?
 • Angst /frygt /fobier og afhængighed.
 • De 5 kærlighedssprog.

 

Modul 2: 3 dage 

 • Fordybelse omkring indlæring af teknikkerne, hvorfor er de så effektive?
 • Fordybelse af spørgeteknikker perspektiveret ud fra gestaltterapien.
 • Projektioner, observationer og TFT.
 • Hvordan kan vi bruge den aktive lytning og være klientcentrerede i TFT?
 • Tilbage til fortiden, en effektiv metode.
 • Genkaldelse af store traumer, 2 teknikker.
 • Traumeforløsende re-imprint.
 • Terapeutiske redskaber der skaber en god session.

 

Modul 3: 2 dage 

 • Tid til spørgsmål inden eksamen
 • Repetition/Præcision af teknikkerne.
 • Gestaltterapiens forsvarsmekanismer /at genkende en overlevelsesstrategi /forsvarsstruktur set ift. TFT.
 • Stilarter/hvem er du, hvordan vil du sælge dig selv ?
 • Fjernbehandling.
 • Egne faldgruber.
 • At arbejde med det eksistentielle.
 • Depression, kopiadfærd.
 • TFT og børn.
 • TFT / EFT og kroniske sygdomme.
 • Eksamenstræning.

 

Modul 4: 2 dage 

 • Eksamensmodul med feedback.
 • Omfang / forudsætninger af praksis.
 • Supervision.
 • At komme videre med TFT og traumeforløsning.
 • Etik.

Pil til top


Optagelseskrav?

Linje orange

Du skal have taget grundkurset inden enten hos Skolen For Traumeforløsende Psykoterapi eller anden 2-dages TFT eller EFT uddannelse samt læst bogen ”Tankefeltterapi og EFT” af Hanne Heilesen og Lars Mygind.

Hvis du ikke har taget grundkurset hos Skolen For Traumeforløsende Psykoterapi bedes du fremvise et gyldigt certifikat.

Læs om Grundkursus i TFT/EFT

Pil til top

Praktisk Information

Linje orange

Vi har samlet alt praktisk information lige her.

Skulle du dog stadig have spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.

Tidspunkt:
Alle dage kl. 10 - 17

Adresse:
Skolen for Traumeforløsende Psykoterapi
Hellerupvej 10, Baghuset 2.sal
2900 Hellerup

Indgang i porten mellem nr. 6 - 8, drej til venstre efter cykelskuret
gå ind bagerst i gården og Baghuset er på venstre hånd


Praktisk information:
Der serveres kaffe/the, vand og lidt snacks - frokost sørger man selv for.
Husk varme sokker eller indesko - udesko stilles uden for døren.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kontor@stpt.dk 

Kursusdatoer

Du kan se samtlige uddannelses opstarter og datoer her

Litteraturliste

 • Tankefelterapi & EFT få ro i sindet, fred i hjertet og lethed i kroppen 2014 – Lars Mygind & Hanne Heilesen – Frog & Toad Publishing

 • Tankefeltterapi løsninger lige ved hånden – Lars Mygind og Hanne Heilesen – Borgens Forlag (bog eller lydbog)

 • Tankefeltterapi præsenteret af Lars Mygind – introduktions DVD

 • Sæt livet fri – Nick Ortner – Det blå hus

Skolens faglighed og evaluering

STPT’s psykoterapeut-uddannelse er godkendt af Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Det sikrer dig en garanti for, at vores psykoterapeut-uddannelse overholder alle krav, der stilles til en eksamineret psykoterapeut-uddannelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om betingelser for godkendelse og optagelse: http://fadp.dk/om/formaal/

TFT/EFT
STPT samarbejder med EFT universe, hvis arbejde er forskningsbaseret efter American Psychological Association’s (APA) Division 12 Task Force om empirisk validerede behandlinger.

Efter APA standarder har TFT/EFT vist effekt på angst, depression, PTSD og fobier.

Over 100 videnskabelige artikler er publiceret i peer reviewed videnskabelige og psykologiske journaler. Disse includerer mere end et dusin randomicerede kontrollerede forsøg, resultat studier og undersøgelsesartikler fra Harvard Medical School, Perdue University, Stanford University, University of Arizona og flere andre institutioner.

Uddannelsen er akkrediteret i USA for Continuing Medical Education (CME/CE) for alle større sundhedsuddannelser inklusive læger (American Medical Association), sygeplejersker (American Nurses Credentialing Commission), psykologer (APA) og socialarbejdere (NASWB).

Pil til top

Pris og betaling

Linje orange

Pris for 10 dage

 kr. 19.500 inkl. certificering og supervision.

For at reservere din plads betales et depositum på 5.000 kr. ved tilmelding.

Depositum refunderes ved framelding senest 1. måned før kursus start.

Efter tilmelding modtager du en mail, med alle nødvendige informationer.
En uge før kursus start, sender vi dig en påmindelse om kurset du er tilmeldt.

 

Afbetaling

Alternativt er der mulighed for en afbetalingsordning, der løber over max. 6 måneder.

Tilmelding kontakt os på tlf 70 60 30 21 eller e-mail kontor@stpt.dk

 

Betaling

Betaling sker i forlængelse af din tilmelding - hvor du får tilsendt en faktura.

Når din betaling er registreret, er du sikret en plads på holdet. 

Pil til top

Skolen For Traumeforløsende Psykoterapi

STPT er medlem og evalueret af FaDP - Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Ring til os

Man-fre 8:00-9:30
(+45)  70 60 30 21

Send os en email

Adresse Sjælland

Hellerupvej 10
Baghuset 2. sal
2900 Hellerup

Adresse Jylland

Søndergade 11,
Assentoft
8960 Randers SØ

Pil til top