METAsundhed  - Lær om de fysiske symptomers sammenhæng med følelser  

Linje orange


METAsundhedsterapeut uddannelsen

Når du som behandler arbejder med METAsundhed vil det sige, at du arbejder ud fra at der er en sammenhæng mellem vores symptomer og vores følelser, og at vi, ved at arbejde med de bagvedliggende følelsesmæssige årsager, også kan påvirke symptomerne. Det vil sige at forskellige lidelser, for eksempel gigt, kan hænge sammen med følelsesmæssige forhold.

STPT’s uddannelse gør det muligt for dig som behandler at, tilbyde dine klienter målrettet arbejde med de stress/løsningstriggere og uhensigtsmæssige overbevisninger, de har forbundet med deres symptomer. Hvorfra klienten bliver i stand til at fuldende autoregulationen i et dybt samarbejde med kroppens intelligens.

Kroppen med alle dens celler, forsøger hele tiden at hjælpe os ved at tilpasse sine biologiske programmer til de situationer vi står i, eller har været i.

Når dine klienter bliver bevidste om disse bagvedliggende årsager til deres symptomer, vil personlig udvikling være uundgåeligt og de livshændelser som før trigget dem, vil ikke længere have indvirkning på deres organisme, fordi der nu bliver taget hånd om dem.

Ud fra METAsundhedsmodellen kan dine klienter få muligheden for at se objektivt på deres symptomer og sygdomme, og beskriver dem som værende intelligente processer, der er naturligt forekommende og en vigtig del af kroppens overlevelsesstrategi.

METAsundhed også kaldet Den Psykosomatiske Traumemodel har fundament i menneskets urbiologi, hvorfra der bygges bro mellem følelser, oplevelser, overbevisninger, fysiske symptomer og psykiske ubehag/problemer.

Dine klienter vil opdage at de fysiske og psykiske ubalancer de oplever i kroppen, afspejler konkrete livshændelser som de ”trigges” ind og ud af, igennem hele deres liv.

Som METAsundhedsterapeut giver din behandling et holistisk billede, som er meningsfuld for dine klienter. Når klienten forstår denne sammenhæng, øges chancen for at der kan ske bedring på alle planer.

Hvorfor skal jeg overveje STPT’s
METAsundhedsterapeut uddannelse?

Du vil få en uddannelse, der giver dig alt hvad du skal bruge for at skabe de bedste muligheder for dine klienter.

På uddannelsen lærer du:

 • At hjælpe din klient med at forstå deres sygdomme i et psykosomatisk traumeperspektiv

 • At finde præcise triggere og UDIN’er hos din klient, som ligger bag ved de enkelte symptomer.

 • At udarbejde en komplet terapiplan, for at hjælpe din klient til at arbejde holistisk på alle områder for at få det bedre.

 • Sammenhængen mellem specifikke symptomer, relæer i hjernen og følelsesmæssige temaer.

 

Hvis du ønsker endnu mere information på emnet, så er der her meget mere information:

Kort om METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel

METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel er et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens.

Det er en model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd, både i forhold til tidligere, nuværende og fremtidige symptomer. Meta betyder at se noget oppefra, altså det at få et større overblik, set i fugleperspektiv. Medicin betyder oprindeligt lægekunst, kunsten at fremme kroppens selvhelbredende kræfter, hvad er den betydning vi benytter i METAsundhed tidligere: metamedicin.

I METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel kombineres det bedste fra sundhedsvæsenet, komplementær og alternativ behandling, hvad skaber de bedste resultater, når vi kombinerer de forskellige metoder. Din krop går fra at være besværlig til, at være din egen intelligente medspiller/observatør.

Når du hører eller læser om principperne i METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel, vil du med det samme se hvordan du selv, samt dine medmennesker, bevæger sig igennem alle de stadier, METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel beskriver – uden undtagelse! Kroppens intelligens opfører sig nemlig ens i os alle sammen.

METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel bygger på naturlove, som giver logiske forklaringer på kroppens urbiologiske adfærd. Kroppen, med dens celler, forsøger hele tiden at hjælpe os ved, at tilpasse sine biologiske programmer til de situationer vi står i.

Kroppen skelner ikke mellem konkrete/praktiske problemer og følelsesmæssige problemer. Det gør METAsundhed / Den Psykosomatiske Traumemodel til gengæld, da dette værktøj hjælper med at oversætte tanker og følelser til cellebiologi.
Vi er aktive i den danske forening for METAsundhed.

Symptomer som drivkraft for personlig vækst

Hjælp dine klienter med at ”udnytte” deres symptomer ved at gør dem til et aktiv!

Modellen giver dine klienter muligheden for se objektivt på deres symptomer og sygdomme, som værende intelligente processer der er naturlig forekommende og en vigtig del af kroppens præprogrammeret biologiske formål, som den har med sig fra en fjern urtid.

Analysemodellen gør dine klienter opmærksomme på at de fysiske og psykiske ubalancer de oplever i kroppen, afspejler konkrete livshændelser som de ”trigges” ind og ud af.

Når i sammen lykkes at finde de konkrete følelsesmæssige konflikthændelser (UDIN øjeblikke!) som har i gangsat symptomerne, og de opdager hvad deres egentlige rolle har været i traume øjeblikket, er uvurderlige indsigter for dine klienter.

Dine klienter er ikke i tvivl når du fortæller hvilken konkret følelsesmæssig konflikttema, der er forbundet til deres symptom!

Bevidsthedens betydning for de indsigter dine klienter opnår hos dig er uvurderlige for dem!

De kaldes METAbetydningen.

Opløsning af adfærdsmønstre

Gamle adfærdsmønstre bliver opløst fordi dine klienter, bliver bevidste om hvorfor de dengang reagerede på den måde, da oplevelserne indtraf.

Når dine klienter bliver bevidste om de bagvedliggende årsager til deres symptomer, vil bevidsthed og personlig udvikling være uundgåeligt.

Deres opfattelse af deres krop ændrer sig fra, at være dem til last og over til at være en intelligent medhjælper.

Igennem METAsundhedsanalysen afdækkes om din klienters…

– Symptom er i stress eller regenerationsfasen?

– Hvilken konkret følelse repræsenter organet, symptomet er i?

– Hvilke konkret livshændelse, har i gang sat symptomet? (stress eller løsnings trigger?)

– Hvad er det biologiske formål med symptomet?

– Hvad METAbetydningen? (gaven eller indsigten)

– Strategiplan der inkludere: a) kost/krop/hvile – b) fysisk miljø – c) socialt miljø – d) følelsesforløsende behandling/terapi – e) tanker – f) ånd (også hvis klienten er ateist og fx ikke bryder sig om religion eller spiritualitet, så er det ikke optimalt at kærestens Buddha figurer har indtaget hele lejligheden!)

– Opfølgning (hvor langt er klienten i autoregulering)

Resultaterne ses på den optimale heling af dine klienters symptomer, fordi de samarbejder med kroppens indbyggede intelligens, på en måde der ikke set før.

Igennem METAsundhedsanalysens unikke spørgsmål, bliver dine klienter inviteret ind i sig selv, til at mærke efter, hvad de mener vil være optimalt for at de kan blive deres symptomer kvit.

Ingen er ens

Det der virker for den ene er ikke sikkert at det virker for den anden.

Når din klienter forlader din klinik, vil de have en dybere tillid til deres krops indbyggede intelligens. Med terapiplanen i hånden har de nu en brugbar strategiplan at følge og med udgangspunkt i egne ønsker og overbevisninger, for hvad der vil være mest optimalt at gøre for at, hjælpe kroppen med at færdige gøre den autoregulerende funktion.

METAsundhedsanalysen skaber et frugtbart samarbejde i dine klienter. Det medfører at de tager selvansvar fordi der nu er plan for at blive rask.

5 gode grunde til at lære METAsundhed

 • Du kan få det bedre – lettere og hurtigere end du tror.

 • Du kan hjælpe dine nærmeste og andre med at få det bedre

 • Du bliver klogere på dig selv, din krop og psyke.

 • Du ser dine symptomer med nye øjne.

 • Du får mere fred med dine symptomer.

METAsundhedsopslagsværk og -manual

På uddannelsen til METAsundhedsterapeut får du udleveret det danske METAsundhedsopslagsværk

Over 200 organ-væv/sygdomme er beskrevet og deres relation til de enkelte organer, hvilken af de 2 faser de optræder, i hvilket hjernelag samt det biologiske formål. Der er ligeledes givet konkrete eksempler på konflikt-temaer som din klienter kan forholde sig til.

Du kan som terapeut videreuddanne dig med vores METAsundhedsterapeut uddanelse, dog kræver det du starter med Grundkursus i METAsundhed, som er et 2 dags intensivt kursus.
Læs mere om optagelseskravene her.

Pil til top

Studieplan

Linje orange

Uddannelsens opbygning og indhold

METAsundhed uddannelsen er opbygget af 5 moduler. 1 modul á 4 dage, 4 moduler á 3 dage plus yderligere 2 dage. Nedenfor kan du læse indholdet og de emner vi arbejder med i hvert modul:

Modul A: 4 dg

 • Hvad er METAsundhed

 • Dit mål med uddannelsen?

 • Formålet med kurset

 • Hvordan laver man en METAsundhedsanalyse?

 • Hvordan laver man en terapiplan

 • Din personlige terapiplan

 • Hvad er de 5 hjernelag?

 • Hvad er differentialdiagnoser?

 • Hvordan laver cases?

 • Lær hvordan du finder metaforer og synonymer

 • En kontrakt om selvansvar

 • Du lærer SOFT modellen

 • Hvad er VAKOGS?

 • Hvad er E-sans

 • Hvad er forskellen på den dominante og den ikke dominante side?

 • Hvad er den subjektive opfattelse?

 • Symptomer i den sympatiske fase

 • Symptomer i den parasympatiske fase

 • Forskellen på den sympatiske og parasympatiske fase

 • De 9 punkter i en biologisk process

 • Forskellen på normal og optimal

 • Hvad er et symptom?

 • Hvad er en UDIN?

 • Hvad er en trigger?

 • Hvad er en løsningstrigger?

 • Hvad er det frosne øjeblik?

 • HVAD er SUD?

 • Kæmp, flygt, frys?

 • Hvad er en betinget refleks?

 • Hvordan kan man se en UDIN i en CT skanning?

 • Hvad er relæer i hjernen?

 • Introduktion til embryologi og de tre kimlag

 • Hvad er et organvæv?

 • Hvor mange organvæv findes i lungerne?

 • Hvad er forskellen på primært og sekundært væv i et organ?

 • Introduktion til hjernestammen og de organvæv som hører til overlevelse

 • Lunger, svælg, spiserør, mave, tarm, lever, fordøjelse.

 • Introduktion til midthjernen og de organvæv som hører til peristaltik

 • Den glatte muskulatur

 • Introduktion til lillehjernen og de organvæv som hører til beskyttelse

 • Underhud, perikardium, organhinder

 • Introduktion til storhjernemarven og de organvæv som hører til selvværd

 • Bevægeapparatet, muskler, knogler, blodårer, lymfe, bindevæv.

 • Binyrer, tænder

 • Introduktion til storhjernebarken og de organvæv som hører til relationer

 • Overhuden, Øje, hørelse, lugtesans, smagsans

 • Territorielle konflikter

 • Seksuelle temaer

Modul B: 3 dg

 • Vi repeterer modul A

 • Arbejder med SOFT

 • Arbejder med caseark og de cases som de studerende har fremsendt

 • Vi introducerer Konstellationer - når traumer bliver til adfærd

Modul C: 3 dg

 • Hvad er en konstellation?

 • Psykiske lidelser i hjernestammen

 • Psykiske lidelser i lillehjernen

 • Psykiske lidelser i storhjernemarven

 • Psykiske lidelser i storhjernebarken

 • Hvorfor bliver man forvirret?

 • Hvorfor bliver man følelseskold?

 • Hvorfor får man storhedsvanvid?

 • Hvad er manio-depression?

 • Hvad er forskellen på aktive og passive psykiske lidelser

 • Hvad er angst? Paranoia? En fortæller?

 • Etik og METAsundhed

Modul D: 3 dg

 • Det sensoriske og motoriske område i hjernen
 • Hjertet – Musklen, hjertearterien og hjertevenen

 • Hvordan kan METAsundhed forebygge hjerte/kar sygdomme?

 • Kolesterol – hvorfor er det ikke farligt?

 • Hvad er blodpropper?

 • Hvad er hjerteflimmer?

 • Hvorfor er der ikke grund til bekymring?

 • Kan alt helbredes?

 • Formidling af METAsundhed

 • SOFT i plenum

Modul E: 3 dg

 • Repetition af modul A, B, C og D
 • Skriftlig eksamen
 • Mundtlig eksamen
 • METAsundhed og etik
 • Overrækkelse af diplomer

Pil til top

Optagelseskrav

Linje orange


Inden uddannelsen er det et krav at man har taget grundkurset: METASundhed – grundkursus.

Derudover er det også en forudsætning at man har tilegnet sig en følelsesforløsende metode, som for eksempel “Tankefeltterapi og Emotionel Frihedsteknik.

Pil til top

Praktisk Information

Linje orange


Vi har samlet alt praktisk information lige her. Skulle du dog stadig have spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.

Undervisningsdatoer

Du kan se samtlige uddannelses opstarter og datoer her

Krav for at bestå

 • For at blive certificeret METAsundhedsanalytiker eller -terapeut skal du:

 • Bestå en skriftlig prøve uden hjælpemidler

 • Aflevere 5 skriftlige cases (både som analytiker og terapeut, så 10 i alt)

 • Bestå en mundtlig demonstration af en METAsundhedsanalyse i plenum

Litteraturliste

Skal læses inden uddannelsesstart:

 • “Intelligente celler” af Bruce H. Lipton

 • “Dine geniale gener” af Dawson Church

 • METAsundhed – afkod kroppens intelligens – MODTAGES PÅ GRUNDKURSUS

Læses inden modul B:

 • “Væk tigeren” af Peter A. Levine

 • “Binyretræthed” af James L. Wilson til side 71

 • Manual og opslagsværk udleveres første dag på uddannelsen.

Kan læses:

 • “METAfys” af Lisbeth Lundgaard

 • “Rejsen” af Brandon Bays

 • “Din intelligente krop” af Susanne Billander (bog eller lydbog)

 • “Fra kræft til kraft” otte norske historier om selvhelbredelse

 • “Kroppen giver mening” af Nadia Zarling

 • Video foredrag om METAsundhed præsenteret af Lars Mygind

 • DVD – METAsundhed/METAmedicin grundkursus 7,5 timer præsenteret af Lars Mygind

 • “Helbred dit liv” af Louise L. Hay

Certificering

Endelig certificering sker når man har afleveret og fået godkendt 5+5 gode METAsundhedscases – klienthistorier.

Skolens faglighed og evaluering

STPT’s psykoterapeut uddannelse er godkendt af Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Det sikre dig en garanti for at vores psykoterapeut uddannelse overholder alle krav, der stilles til en eksamineret psykoterapeut uddannelse.

Læs mere om betingelser for godkendelse og optagelse: http://fadp.dk/om/formaal/

Pil til top

Pris og betaling

Linje orange


Priser

Pris for 18 dage, 150 timers uddannelse

kr. 25.000,- inkl. certificering og det danske METAsundhedsopslagsværk

Uddannelsen har 150 timers uddannelse hvoraf 126 timer er klasseundervisning, altså i alt 18 dage.

Uddannelsen foregår som almindelig dagskole.

For at reservere din plads betales et depositum på 5.000 kr. ved tilmelding. Depositum refunderes ved framelding senest 1. måned før kursus start.

 

Afbetaling

Alternativt er der mulighed for en afbetalingsordning, der løber op til max. 12 måneder.

Skal du have uddannelsen genopfrisket, kan du tage hvert modul til kr. 4.000 eller hele uddannelsen for kr. 11.750 for alle moduler.

Uddannelsen er et obligatorisk modul på andet år af TPT Psykoterapeut-uddannelsen.

Ovennævnte priser gælder for de studerende, der tager METAsundhed for sig. Hvis man deltager på det fulde forløb af STPT’s Psykoterapeutuddannelse, opnås en besparelse.

Betaling

Betaling sker i forlængelse af din tilmelding - hvor du får tilsendt en faktura.

Når din betaling er registreret, er du sikret en plads på holdet.

 

Pil til top

Kontakt os for mere information

Tlf.: 70 60 30 21

Skolen For Traumeforløsende Psykoterapi

STPT er medlem og evalueret af FaDP - Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Ring til os

Man-fre 8:00-9:30
(+45)  70 60 30 21

Send os en email

Adresse Sjælland

Hellerupvej 10
Baghuset 2. sal
2900 Hellerup

Adresse Jylland

Søndergade 11,
Assentoft
8960 Randers SØ

Pil til top